Tražilica

Vrijeme pripreme:

Težina pripreme:

VIDEO RECEPT

Po kategoriji:

Po nazivu:

Impressum

SPAR HRVATSKA d.o.o.

Slavonska avenija 50, 10000 Zagreb

Matični broj: 01527100

OIB: 46108893754

SPAR Hrvatska d.o.o. je upisan u sudski registar 13.11.2000. kod Trgovačkog suda u Zagrebu - MBS 080371185.

Transakcijski računi:
Raiffeisenbank d.d., Petrinjska 59, Zagreb, br. rač.: 2484008-1102869673
HVB Splitska banka d.d., Ruđera Boškovića 16, Split, br. rač.: 2330003-1100204030

Iznos temeljnog kapitala uplaćenog u cijelosti: 1.053.000.000,00 kn

Zastupan po predsjedniku Uprave Helmutu Antonu Fenzlu i članu Uprave Danijelu Vidišu.